Chlorek kobaltu(II) można otrzymać... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Chlorek kobaltu(II) można otrzymać...

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

a) Równanie otrzymywania bezwodnego chlorku kobaltu(II):

`Cl_2+Co\ #(->)^T\ CoCl_2 `

b) Wzór sumaryczny uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

`CoCl_2*6H_2O `

c) Zawartość procentowa wody w związku

Obliczamy masę uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

`M_(CoCl_2*6H_2O)=59u+2*35,5u+6*18u=238u `

Obliczamy masę 6 cząsteczek wody

`M_(6H_2O)=6*18u=108u `

Obliczamy zawartość procentową wody w związku

`%H_2O=M_(6H_2O)/(M_(CoCl_2*6H_2O))*100% `

`%H_2O=(108u)/(238u)*100%=45,4% `

Odpowiedź: Woda stanowi 45,4% masy uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

d) Metoda otrzymania soli uwodnionej

Aby otrzymać uwodniony chlorek kobaltu(II) należy sól tę pozostawić na powietrzu lub blisko wody - związek ten jest higroskopijny i pochłonie wodę z otoczenia stając się solą uwodnioną

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
dzięki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-14
dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-11-01
Dzięki za pomoc :)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4696

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie