Poniżej przedstawiono wzór kreskowy... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Poniżej przedstawiono wzór kreskowy...

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

Aby ustalić rodzaj wiązań pomiędzy poszczególnymi atomami w związku, należy najpierw przeanalizować jego wzór. Z zamieszczonego wzoru wynika, że w związku występuje jedno wiązanie koordynacyjne (zaznaczone strzałką) oraz cztery inne wiązania. Aby określić charakter tych wiązań należy wyznaczyć różnicę elektroujemności pomiędzy atomami dla poszczególnych wiązań. Pamiętając o założeniu, że:

`Delta_E<0,4\ -\ "wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane" `

`0,4<Delta_E<1,7\ -\ "wiązanie kowalencyjne spolaryzowane" `

`Delta_E>1,7\ -\ "wiązanie jonowe" `

I tak dla wiązania:

`O-H `

`E_O=3,5 `

`E_H=2,1 `

`DeltaE=3,5-2,1=1,4\ ->\ "wiązanie kowalencyjne spolaryzowane" `

`O-N `

`E_O=3,5 `

`E_N=3,0 `

`Delta E=3,5-3,0=0,5\ ->\ "wiązanie kowalencyjne spolaryzowane" `

 

Typ wiązania chemicznego

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie jonowe

niespolaryzowane

spolaryzowane

koordynacyjne

Liczba wiązań

0

4

1

0

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2589

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie