Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W związku chemicznym typu XY... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W związku chemicznym typu XY...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

W związku XY oba jony mają konfigurację 1s2 2s2 2p6. Pierwiastek X jest jednowartościowy, więc należy on do I grupy - będzie tworzył więc jednododatni kation. Sugerując się konfiguracją elektronową możemy wnioskować, iż pierwiastkiem X będzie sód (Na). Pierwiastek Y towrzy cząsteczkę Y2, w której występuje sześć par elektronów niewiążących - czyli pierwiastek Y ma 7 elektronów walencyjnych. Będzie to więc fluor (F). 

Wzór sumaryczny związku chemicznego: NaF

Nazwa systematyczna związku chemicznego: fluorek sodu

Rodzaj wiązania chemicznego: jonowe

b) rodzaj wiązania chemicznego w cząsteczce Y2: wiązanie kowalencyjne