Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Atomy pierwiastków chemicznych... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Atomy pierwiastków chemicznych...

27
 Zadanie

28
 Zadanie

29
 Zadanie
30
 Zadanie

Pierwiastek X ma 16 protonów, a więc jego liczba atomowa wynosi 16. Przy pomocy układu okresowego pierwiastków wnioskujemy, że jest to siarka. Pierwiastek Y ma 11 protonów, a więc jego liczba atomowa wynosi 11. Przy pomocy układu okresowego pierwiastków wnioskujemy, że jest to sód. Pierwiastek Z ma 33 protony, a więc jego liczba atomowa wynosi 33. Przy pomocy układu okresowego pierwiastków wnioskujemy, że jest to arsen.

a)

`X:\ S`         `Y:\ Na`          `Z:\ As` 

b)

Wzór sumaryczny związku chemicznego: `Na_2S` 

c) Konfiguracja elektronowa:

`_16S^(2-):\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6`