Autorzy:Aleksandra Kwiek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Tabletka neutralizującego nadmiar 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Tabletka neutralizującego nadmiar

7
 Zadanie

8
 Zadanie

  • równania reakcji:

`CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2uarr+H_2O`  

`MgCO_3+2HCl->MgCl_2+CO_2uarr+H_2O` 

  • obliczenia ile kwasu łącznie zneutralizuje 700mg węglanu wapnia i 100mg magnezu wapnia

  do obliczeń będą potrzebne masy cząsteczkowe poszczególnych związków:

`m_H=1u`

`m_(Cl)=35,5u`

`m_(Ca)=40u`

`m_C=12u`

`m_O=16u`

`m_(Mg)=24u`

`m_(HCl)=1u+35,5u=36,5u`

`m_(CaCO_3)=40u+12u+3*16u=100u`

`m_(MgCO_3)=24u+12u+3*16u=84u`

Z równań reakcji zapisanych w poprzednim punkcie wynika, że jedna cząsteczka węglanu wapnia o masie czsteczkowej równej 100u reaguje z dwoma cząsteczkami kwasu solnego o łącznej masie 73u (36,5u+36,5u), analogicznie reaguje węglan magnezu o masie cząsteczkowej równej 84u. Układamy proporcje:

`100u\ CaCO_3----73u\ HCl`

`700mg\ CaCO_3----x`

`x=(700mg*73u)/(100u)`

`x=511mg`

 

`84u\ MgCO_3----73u\ HCl`

`100mg MgCO_3----y`

`y=(100mg*73u)/(84u)`

`y~~87mg`  

 

Jedna tabletka neutralizuje: `511mg+87mg=598mg`

Dwie tabletki zneutralizują: `598mg*2=1196mg`

Odpowiedź:

Dwie tabletki leku neutralizują 1196mg HCl.