Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
To jest chemia 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Zaszła reakcja spalania:

W wyniku tej reakcji powstało 84g tlenku węgla(II). Z równania reakcji możemy wywnioskować, że z jednej cząsteczki etanolu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla(II). Obliczmy masy tych cząsteczek:

Z równania reakcji wnioskujemy:

Odpowiedź: Spalaniu uległo 69g etanolu

Komentarze