Jako zamienniki fosforanów... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Jako zamienniki fosforanów...

8
 Zadanie

Zeolity reagują ze składnikami twardej wody zgodnie z równaniem:

`Ca^2+\ +\ #(Na_2Al_2Si_2O_7)_x\ ->\ 2Na^+\ +\ #(CaAl_2Si_2O_7)_(13,1g) `

Aby ustalić, ile gramów zeolitów wzięło udział w reakcji, na początku obliczmy masy obu glinokrzemianów:

`m_(Na_2Al_2Si_2O_7)=2*23u+2*27u+2*28u+7*16u=268u `

`m_(CaAl_2Si_2O_7)=40u+2*27u+2*28u+7*16u=262u `

Z równania reakcji wynika, że z 268u zeolitu powstaje 262u trudnorozpuszczalnego glinokrzemianu wapnia. Obliczmy ile gramów zeolitu wzięło udział w reakcji, skoro powstało 13,1g glinokrzemianu wapnia

`268u\ \ -\ \ 262u `

`x\ \ \ \ -\ \ 13,1g `

`x=(13,1g*268u)/(262u)=13,4g `

Odpowiedź: W reakcji wzięło udział 13,4g zeolitu

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2467

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie