Autorzy:Aleksandra Kwiek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Jako zamienniki fosforanów... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jako zamienniki fosforanów...

8
 Zadanie

Zeolity reagują ze składnikami twardej wody zgodnie z równaniem:

`Ca^2+\ +\ #(Na_2Al_2Si_2O_7)_x\ ->\ 2Na^+\ +\ #(CaAl_2Si_2O_7)_(13,1g) `

Aby ustalić, ile gramów zeolitów wzięło udział w reakcji, na początku obliczmy masy obu glinokrzemianów:

`m_(Na_2Al_2Si_2O_7)=2*23u+2*27u+2*28u+7*16u=268u `

`m_(CaAl_2Si_2O_7)=40u+2*27u+2*28u+7*16u=262u `

Z równania reakcji wynika, że z 268u zeolitu powstaje 262u trudnorozpuszczalnego glinokrzemianu wapnia. Obliczmy ile gramów zeolitu wzięło udział w reakcji, skoro powstało 13,1g glinokrzemianu wapnia

`268u\ \ -\ \ 262u `

`x\ \ \ \ -\ \ 13,1g `

`x=(13,1g*268u)/(262u)=13,4g `

Odpowiedź: W reakcji wzięło udział 13,4g zeolitu