Autorzy:Aleksandra Kwiek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile kilogramów kwasu siarkowego(IV)... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile kilogramów kwasu siarkowego(IV)...

7
 Zadanie

Oblicz masę czystej siarki zawartej w węglu kamiennym

Dysponujemy 0,5t czyli 500kg węgla kamiennego, z czego 1,3% stanowi masa siarki

`m_S=(1,3%*500kg)/(100%)=6,5kg `

 

Napisz równanie reakcji spalania siarki o masie obliczonej w poprzednim punkcie

`#(S)_(6,5kg)+O_2\ ->\ SO_2 `

 

Oblicz masę telnku siarki(IV), który powstał w zapisanej wyżej reakcji chemicznej

Obliczmy masę powstającego tlenku siarki(IV)

`M_(SO_2)=32u+2*16u=64u `

Z równania reakcji wynika, że z 32g S powstaje 64g SO2. Obliczmy ile kilogramów tlenku siarki(IV) powstanie z 6,5kg siarki

`32kg\ S\ \ -\ \ 64kg\ SO_2 `

`6,5kg\ S\ \ -\ \ X `

`X=(6,5kg*64kg)/(32kg)=13kg `

Powstanie 13kg tlenku siarki(IV)

 

Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(IV) ze związku chemicznego otrzymanego w wyniku reakcji zapisanej w drugim punkcie

`#(SO_2)_(13kg)+H_2O\ ->\ H_2SO_3 `

 

Oblicz masę kwasu siarkowego(IV), który powstał w zapisanej wyżej reakcji chemicznej

Obliczmy masę kwasu siarkowego(IV)

`M_(H_2SO_3)=2*1u+32u+3*16u=82u `

Z równania wynika, że z 64u SO2 powstaje 82u H2SO3. Obliczmy ile kilogramów kwasu powstanie z 13kg tlenku siarki(IV)

`64kg\ SO_2\ \ -\ \ 82kg\ H_2SO_3 `

`13kg\ SO_2\ \ -\ \ x `

`x=(13kg*82kg)/(64kg)=16,7kg `

 

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstanie 16,7kg kwasu siarkowego(IV)