Spalanie paliw kopalnych... 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Spalanie paliw kopalnych...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

A. głównego składnika gazu ziemnego

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, CH4

`CH_4+O_2\ ->\ CO_2+2H_2uarr `

B. składnika benzyny - alkanu - zawierającego 6 atomów węgla w cząsteczce

`2C_6H_14+19O_2\ ->\ 12CO_2+14H_2O `

C. węgla pierwiastkowego zawartego w węglu kamiennym

`C+O_2\ ->\ CO_2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-09
Dzięki :):)
Informacje
To jest chemia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4984

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie