Autorzy:Aleksandra Kwiek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz masę pary wodnej... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz masę pary wodnej...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Napisz wzór strukturalny i sumaryczny alkanu, który znajduje się w benzynie o LO=0

wzór strukturalny: `CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3`

wzór sumaryczny: `C_7H_16`

Napisz równanie reakcji spalania całkowitego tego węglowodoru

`C_7H_16+11O_2\ ->\ 7CO_2+8H_2O `

Oblicz masę pary wodnej powstającej w zapisanej wyżej reakcji

Obliczamy masę heptanu oraz wody

`M_(C_7H_16)=12u*7+1u*16=100u `

`M_(H_2O)=2*1u+16u=18u `

`m_(C_7H_16)=57g `

Z równania reakcji widzimy, że z jednej cząsteczki heptanu powstaje 8 cząsteczek wody o łącznej masie 144u (8*18u). Korzystając z metody proporcji obliczmy ile gramów paryw odnej powstanie z 57g heptanu

`100u\ C_7H_16\ \ -\ \ 144u\ H_2O `

`57g\ \ C_7H_16\ \ -\ \ x `

`x=(57g*144u)/(100u)=82,08g `

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstało 82,08g pary wodnej