Autorzy:Aleksandra Kwiek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz stężenie procentowe roztworu... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie procentowe roztworu...

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Obliczamy masę siarczanu(VI) amonu

`m_((NH_4)_2SO_4)=132u `

Obliczamy masę wody

`m_(H_2O)=18u `

Stosunek masowy siarczanu(VI) amonu do wody wynosi 6:8

Zapisujemy równanie, w którym uwzględnimy stosunek masowy:

`(x*132u)/(y*18u)=6/8 `

Obliczamy to równanie metodą "na skos":

`x*132u*8=y*18*6 `

`1056x=108y `

Oznacza to, że w roztworze znajduje się 1056 cząsteczek wody oraz 108 cząsteczek siarczaniu(VI) amonu. Obliczmy zatem masy poszczególnych składników oraz masę roztworu:

`m_(108*(NH_4)_2SO_4)=108*132u=14256u `

`m_(1056*(H_2O))=1056*18u=19008u `

`m_(r-ru)=14256u+19008u=33264u `

Wyznaczamy stężenie procentowe roztworu korzystając z wzoru:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(14256u)/(33264u)*100% `

`Cp=42,8% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 42,8%