To jest chemia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz, ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV) 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV)

9*
 Zadanie

Do obliczenia ile tlenku węgla(IV) powstanie w reakcji spalania gazu o którym mowa w zadaniu 8 potrzeba równania reakcji chemicznej:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O` 

Potrzebujemy również masy cząsteczkowe metanu i tlenku wegla(IV):

`m_(CH_4)=12u+4*1u=16u`

`m_(CO_2)=12u+2*16u=44u`

Obliczmy jaką objętość ma metan w 150m^3 gazu:

`150m^3----100%`

`x----65%`

`x=(150m^3*65%)/(100%)`

`x=97,5m^3`

Teraz musimy obliczyć masę tego gazu, korzystając ze wzoru na gęstość:

`d=m/V->m=d*V`

Z treści zadania wiemy, że gęstość metanu wynosi `0,657g/(dm^3)` . 

`m=97,5m^3*0,657g/(dm^3)=97500dm^3*0,657g/(dm^3)=64057,5g`

Z równania reakcji możemy odczytać, że z jednej cząsteczki metanu o masie 16u powstaje jedna cząsteczka tlenku węgla(IV) o masie 44u. Możemy zatem ułożyć proporcję:

`16u----44u`

`64057,5g----y`

`y=(64057,5g*44u)/(16u)`

`y=176\ 154,125g`  tyle gramów tlenku węgla powstanie w reakcji spalania

Celem zadania jest obliczenie ilości metrów sześciennych tlenku węgla(IV). Ponownie skorzystamy ze wzoru na gęstość:

`d=m/V->V=m/d`

`V=(176\ 158,125g)/(1,811g/(dm^3))=97\ 271,19dm^3=97,3m^3`

 

 

Odpowiedź:W wyniku spalania `150m^3` gazu powstanie `97,3m^3` tlenku węgla(IV).
DYSKUSJA
user profile image
Ewa

29 grudnia 2017
Dzięki!
user profile image
Martyna

19 listopada 2017
dzieki
user profile image
Monika

10 października 2017
dzieki!
user profile image
Andrzej

28 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
To jest chemia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie