Rozwiąż logogryf. Z wyróżnionych pól odczytaj hasło i je zapisz 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Rozwiąż logogryf. Z wyróżnionych pól odczytaj hasło i je zapisz

10
 Zadanie

1. WODA

2. WĘGIEL

3. GRAFIT

4. ALKANY

5. PROPAN

6. WIĄZANIE

7. OKTAN

8. SADZA

9. HOMOLOGICZNY

10. KARBID

11. ETYLEN

12. METAN

13. ALKINY

14. POLIMER

15. ALKENY

16. DIAMENT

17. HEKSAN

18. ACETYLEN

19. CZAD

20. BROMOWA

21. BUTAN

22. TLENEK WĘGLA (IV)

Hasło: WĘGLOWODORY NIENASYCONE

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-06
Dzięki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-11-14
dzięki :):)
Informacje
Ciekawa chemia 3
Autorzy: Hanna Gulińska, Janina Smolińska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie