Ania pomagała mamie w przygotowaniu przetworów na zimę 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Ania pomagała mamie w przygotowaniu przetworów na zimę

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

a)

z wykresu rozpuszczalności odczytujemy, że 200g cukru się rozpuszcza w 100 g wody 

Ania rozpuszczała 2 kg cukru w 5 litrach wody 

Układamy proporcję pokazującą ile trzeba rozpuścić cukru w 5000 g wody aby otrzymać roztwór nasycony

Jeżeli 200 g  cukru rozpuszcza się w 100 g wody

to       x    g cukru rozpuszcza się w 5000g wody 

`x=frac{5000*200}{100}=10 000g = 10 kg`

Aby był roztwór nasycony trzeba rozpuścić 10 kg cukru 

Ania rozpuściła tylko 2 kg także roztwór jest nienasycony

b) Należy dodać 10 kg cukru do 5 l wody aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 20°C.

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa chemia 2
Autorzy: Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie