Autorzy:Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Napisz w formie jonowej, jonowej skróconej i cząsteczkowej równania reakcji 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Napisz w formie jonowej, jonowej skróconej i cząsteczkowej równania reakcji

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)ZnCl_2 + 2NaOH ->Zn(OH)_2 +2NaCl`
`Zn^(2+) + 2Cl^(-) + 2Na^(+) + 2OH^(-) -> Zn(OH)_2! +2Na^+ + 2Cl^-`
`Zn^(2+) + 2OH^(-) -> Zn(OH)_2!`

`b)FeSO_4 + 2KOH -> Fe(OH)_2! + K_2SO_4`
`Fe^(2+) + SO_4^(2-) + 2K^+ + 2OH^(-) -> Fe(OH)_2! + 2K^+ + SO_4^2^-`
`Fe^(2+) + 2OH^(-) -> Fe(OH)_2!`