Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina, Haładuda Jarosław

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2011

Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Liczba neutronów w atomach pierwiastka Y wynosi 20.

n=20

Atomy pierwiastka (...)Y mają tyle samo protonów co neutronów.

n=20

p=20

Liczba protonów = liczba elektronów 

Y:

p=20, e=20, n= 20

X:

Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów niż pierwiastek Y

20:2=10

X.

p=10

p=e

e=10

Atomy pierwiastka (...)X mają tyle samo protonów co neutronów.

n=10

b)

X - Ne- Neon

Y- Ca - Wapń

c)

Ne `K^2 L^8`

Ca `K^2 L^8 M^8 N^2`