Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina, Haładuda Jarosław

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2011

Pewien znany metal tworzy z tlenem dwa związki 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pewien znany metal tworzy z tlenem dwa związki

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

a)

X - szukany metal 

pierwszy związek: 

 m = 144u

Metal ( I )  wzór  `X_2O`

144u - 16u =128u  ( 16u-tlen, 144u - masa całego tlenku)

dzielimy przez 2 aby uzyskać masę atomową szukanego pierwiastka

128u:2=64 u -( masa szukanego pierwiastka - sprawdzamy w układzie który pierwiastek ma taką masę)

Cu- miedź - 64 u 

wzór `Cu_2O `tlenek miedzi (I)` `

drugi związek:

przykładowy wzór z metalem (II) : XO

80-16u=64 u - Cu - miedź 

wzór : `CuO`  - tlenek miedzi (II)

b)

Cu - miedź