Oblicz, ile gramów 5-procentowego roztworu kwasu 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów 5-procentowego roztworu kwasu

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6*
 Zadanie

7*
 Zadanie

Dane: 

`C_(p_1)=80%`  

`m_(r_1)=50g` 

`C_(p_2)=5%`    

Szukane:

`m_s` -masa substancji rozpuszczonej

`m_(r_2)` -masa roztworu o stężeniu 5 %

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%->m_s=(C_p*m_r)/(100%)->m_r=(m_s*100%)/(C_p)`   

Obliczenia:

`m_s=(80%*50g)/(100%)=40g`  

`m_(r_2)=(40g*100%)/(5%)=800g`    

Odpowiedź:

Otrzymano 800g roztworu o stężeniu 5%

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2012
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie