Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Oblicz, ile gramów 5-procentowego roztworu kwasu 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów 5-procentowego roztworu kwasu

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6*
 Zadanie

7*
 Zadanie

Dane: 

`C_(p_1)=80%`  

`m_(r_1)=50g` 

`C_(p_2)=5%`    

Szukane:

`m_s` -masa substancji rozpuszczonej

`m_(r_2)` -masa roztworu o stężeniu 5 %

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%->m_s=(C_p*m_r)/(100%)->m_r=(m_s*100%)/(C_p)`   

Obliczenia:

`m_s=(80%*50g)/(100%)=40g`  

`m_(r_2)=(40g*100%)/(5%)=800g`    

Odpowiedź:

Otrzymano 800g roztworu o stężeniu 5%