Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Oblicz masę metanu w 10m³ mieszaniny z powietrzem (...) 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Oblicz masę metanu w 10m³ mieszaniny z powietrzem (...)

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6*
 Zadanie

Objętość mieszaniny: `10m^3`  

Zawartość metanu w mieszaninie: `8,5%`  

Układamy proporcję: 

`10m^3----100%`  

          `x----8,5%`  

`x=(10m^3*8,5%)/(100%)`  

`x=0,85m^3` 

Gęstość metanu: `d=0,657(kg)/(m^3)`  

Układamy proporcję:

`1m^3----0,657kg`  

`0,85m^3----y`  

`y=(0,85m^3*0,657kg)/(1m^3)`  

`y=0,55845kg=558,45g`

 

Odpowiedź:

Masa metanu to 0,55845kg