Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego podanych alkoholi 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego podanych alkoholi

514
 Zadanie

515
 Zadanie
516
 Zadanie
517
 Zadanie
518
 Zadanie
519
 Zadanie
520
 Zadanie

a) `C_nH_(2n+1)OH + ...O_2-> ...CO_2+....H_2O`  ` `  

Równania uzupełniamy tak , jak w matematyce tzn. z obu stron równania musi być ta sama liczba atomów. Rozpoczynamy od węgla , skoro po lewej stronie jest n atomów węgla to po prawej też tyle ich będzie 

`C_nH_(2n+1)OH + ....O_2-> ...n...CO_2 + ...H_2O`

Podobnie uzupełniamy współczynniki przy wodzie , mając na uwadze dodatkowy wodór przy grupie -OH Wówczas wychodzi , że po lewej stronie jest 2n + 2 atomów , ale ponieważ po prawej stronie w równaniu znajduje się woda , która zbudowana jest z atomów wodoru to wyznaczony przez nas współczynnik(2n+2) nalezy podzielić przez te 2 atomy 

`C_nH_(2n+1)OH + ....O_2 ->..n..CO_2 + ..n+1..H_2O`

Atomy tlenu występują w każdym składniku równania  , rozpoczynamy więc od określenia liczby atomów tlenu po prawej stronie i tak z cząsteczki wody zyskujemy n+1 atomów tlenu , natomiast z cząsteczki dwutlenku węgla 2n atomów tlenu , gdyż cząsteczka tego gazu zbudowana jest z 2 atomów tlenu przez  które trzeba pomnożyć współczynnik przed cząsteczką `CO_2` Stąd sumarycznie po prawej stronie  jest `2n+ n+ 1 = 3n + 1` atomów tlenu 

Współczynniki należy dopasować by po lewej stronie mieć tą samą liczbę atomów tlenu. Należy zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu, należy więc odjąć go , stąd mamy 3n + 1 - 1 = 3n Oraz widzimy , że również cząsteczka tlenu zbudwoana jest z dwóch atomów tlenu , stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez 2 . I otrzymujemy : 

`C_nH_(2n+1)OH + ...(3n)/2 ...O_2 -> ..n..CO_2 + ...n+1...H_2O`

b) `C_nH_(2n+1)OH +.....O_2 -> ....CO + ....H_2O` 

Przy ustaleniu współczynników dotyczących atomów węgla i wodoru postępujemy analogicznie , jak w poprzednim przykładzie. natomiast przy ustaleniu atomów tlenu , należy zwrócić uwagę , że tym razem po prawej stronie mamy  cząsteczkę tlenku węgla(II) zawierającego tylko 1 atom tlenu , stąd sumaryczna liczba atomów tlenu po prawej stronie to n+n+1 = 2n+1 

Współczynnniki należy tak dopasować by po lewej stronie mieć tą samą liczbę atomów tlenu Należy zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu , należy więc odjąć go , stąd mamy 2n + 1 - 1 = 2n Oraz widzimy , że również cząsteczka tlenu zbudowana jet z dwóch atomów , tlenu stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez  2 . I otrzymujemy : 

`C_nH_(2n+1)OH + ...(2n)/(2) ... O_2 -> ..n...CO_2 + ...n + 1...H_2O`

`C_nH(2n+1)OH + ...n..O_2 -> ..n..CO_2 + ..n+1...H_2O`

c) `C_nH_(2n+1)OH + ...O_2 -> ...C+...H_2O` 

Przy ustaleniu współczynników dotyczących atomów węgla i wodoru postępujemy  analogicznie , jak w  poprzednim przykładzie. Natomiast przy ustaleniu atomów tlenu , należy zwrócić uwagę , że tym razem po prawej stronie mamy tylko wodę zawierającą n+ 1 atomów wodoru 

Współczynniki należy tak dopasować by po lewej stronie mieć taką samą liczbę atomów tlenu. Należu zwrócić uwagę , że po lewej stronie w równaniu w alkoholu jest już 1 atom tlenu , należy więc odjąć go , stąd mamy n+ 1 - 1= n Oraz widzimy , że również , cząsteczka tlenu zbudowana jest z dwóch atomów tlenu , stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez 2 I otrzymujemy : 

`C_nH_(2n+1)OH + ...n/2..O_2 -> ..n..CO_2+..n+1..H_2O`