Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Napisz, stosując wzory półstrukturalne, równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz, stosując wzory półstrukturalne, równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach

483
 Zadanie
484
 Zadanie
485
 Zadanie
486
 Zadanie

487
 Zadanie

488
 Zadanie

a) ` `

1) `CH-= CH+H_2 -> CH_2=CH_2` 

2) `CH_2 =CH_2 + H_2 -> CH_3 -CH_3` 

3) `CH_3 -CH_3 + Cl_2 #(->)^(hV)\ CH_3 -CH_2Cl+HCl` 

b) 

1) `CH-= C - CH_2 -CH_3+HBr -> CH_2 =CBr -CH_2-CH_3` 

2) `CH_2 =CBr-CH_2-CH_3 + HBr -> CH_3-CBr_2-CH_2-CH_3` 

Przy czym należy pamiętać o regule Markovnikowa , zgodnie z którą przyłączając  do wiązania podwójnego lub potrójnego jakiś związek wodoru z halogenkiem np. HCl , HBr , HF itp. Wodór podłącza się po tej  stronie  wiązania wielokrotnego po której przy węglu jest więcej  wodorów , zaś halogen tam gdzie jest mniej wodorów 

c) 

1) `CH-=C-CH_2-CH_2-CH_3 + Cl_2 -> CHCl =C\ Cl -CH_2-CH_2-CH_3` 

2) `CHCl =C\Cl -CH_2-CH_2-CH_3+Cl_2 -> CHCl_2-C\Cl_2-CH_2-CH_2-CH_3` 

d) 

1) `CaC_2 + 2H_2O -> CH-=CH + Ca(OH)_2` 

2) `CH-=CH + H_2 -> CH_2=CH_2` 

3) `n CH_2 =CH_2 -> [-CH_2 -CH_2-]_n`