Napisz, stosując wzory półstrukturalne, równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz, stosując wzory półstrukturalne, równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach

483
 Zadanie
484
 Zadanie
485
 Zadanie
486
 Zadanie

487
 Zadanie

488
 Zadanie

a) ` `

1) `CH-= CH+H_2 -> CH_2=CH_2` 

2) `CH_2 =CH_2 + H_2 -> CH_3 -CH_3` 

3) `CH_3 -CH_3 + Cl_2 #(->)^(hV)\ CH_3 -CH_2Cl+HCl` 

b) 

1) `CH-= C - CH_2 -CH_3+HBr -> CH_2 =CBr -CH_2-CH_3` 

2) `CH_2 =CBr-CH_2-CH_3 + HBr -> CH_3-CBr_2-CH_2-CH_3` 

Przy czym należy pamiętać o regule Markovnikowa , zgodnie z którą przyłączając  do wiązania podwójnego lub potrójnego jakiś związek wodoru z halogenkiem np. HCl , HBr , HF itp. Wodór podłącza się po tej  stronie  wiązania wielokrotnego po której przy węglu jest więcej  wodorów , zaś halogen tam gdzie jest mniej wodorów 

c) 

1) `CH-=C-CH_2-CH_2-CH_3 + Cl_2 -> CHCl =C\ Cl -CH_2-CH_2-CH_3` 

2) `CHCl =C\Cl -CH_2-CH_2-CH_3+Cl_2 -> CHCl_2-C\Cl_2-CH_2-CH_2-CH_3` 

d) 

1) `CaC_2 + 2H_2O -> CH-=CH + Ca(OH)_2` 

2) `CH-=CH + H_2 -> CH_2=CH_2` 

3) `n CH_2 =CH_2 -> [-CH_2 -CH_2-]_n`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1373

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie