Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz skład procentowy (procent masowy) związków chemicznych o podanych nazwach 4.38 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz skład procentowy (procent masowy) związków chemicznych o podanych nazwach

373
 Zadanie

374
 Zadanie
375
 Zadanie

a) Wzór symaryczny tlenku magnezu - MgO 

`m_(at)O = 16u` 

`m_(at)Mg = 24u` 

m cząsteczkowa MgO = `1*m_(at)Mg + 1*m(at)O = 40u` 

`(1*m_(at)Mg)/(m_(cz)MgO) = (%Mg)/(100%MgO)` 

`(1*24u)/(40u) = (x%Mg)/(100%)` 

`1*24u *100% = 40u *x%Mg`  

`2400%u = 40u *x%Mg` 

`x%Mg = (2400%u)/(40u)` 

`x%Mg = 60% `

`x%0 = 100% - x%Mg `

`x%O = 40% `

Zawartość procentowa Mg w MgO Wynosi 60% , a O 40% 

b) 

Wzór sumaryczny  tlenku siarki( IV) - `SO_2` 

`m_(at)O = 16u` 

`m_(at)S = 32u` 

`m_(at)SO2 = 1*m_(at)S + 2*m_(at)O = 64u` 

`(1*m_(at)S)/(m_(cz)SO2) = (%S)/(100%SO2)` 

`(1*32u)/(64u) = (x%S)/(100%)` 

`(1*32u)/(64u) = (x%S)/(100%)` 

`1*32u*100% = 64u*x%S` 

`3200%u = 64u * x%S` 

`x%S = (3200%u)/(64u)` 

`x%S = 50% `

`x%O = 100% - x%S `

`x%O = 50% `

Zawartość procentowa S w `SO_2` wynosi 50% , a O 50% 

c) 

Wzór sumaryczny tlenku siarki(VI) - `SO_3` 

`m_(at)O = 16u` 

`m_(at)S = 32u` 

`m_(cz)SO3 = 1*m_(at)S + 3*m_(at)O = 80u` 

`(1*m_(at)S)/(m_(cz)SO3) = (%S)/(100%SO3)` 

`(1*32u)/(80u) = (x%S)/(100%)` 

`1*32u*100% = 80u*x%S` 

`3200%u = 80u*x%S` 

`x%S = (3200%u)/(80u)` 

`x%S = 40u` 

`x%O = 100% - x%S `

`x%O = 60% `

Zawartość procentowa S w `SO_3` wynosi 40% , a O 60% 

d) 

Wzór sumaryczny tlenku fosforu(V) - `P_2O_5` 

`m_(at)O = 16u` 

`m_(at)P = 31u` 

`m_(cz)P2O5 = 2*m_(at)P + 5*m(at)O = 142u` 

`(2*m_(at)P)/(m_(cz)P2O5) = (%P)/(100%P2O5)` 

`(2*31u)/(142u) = (x%P)/(100%)` 

`2*31u *100% = 142u *x%P` 

`6200%u = 142u * x%P` 

`x%P = (6200%u)/(142u)` 

`x%p = 43,7%` 

`x%O = 100% - x%P `

`x%O = 56,3% `

Zawartość procentowa P w `P_2O_5` wynosi 43,7% , a O 56,3% 

e) Wzór sumaryczny tlenku ołowiu(IV) - `PbO_2` 

`m_(at)O = 16u` 

`m_(at)Pb = 207u` 

`m_(cz)PbO2 = 1*m_(at)Pb + 2*m(at)O = 239u` 

`(1*m_(at)Pb)/(m_(cz)PbO2) = (%Pb)/(100%PbO2)` 

`(1*207u)/(239u) = (x%Pb)/(100%)` 

`1*207u*100% = 239u*x%Pb` 

`20700%u = 239u *x%Pb` 

`x%Pb = (20700%u)/(239u)` 

`x%Pb = 86,6% `

`m%O = 100% - x%P `

`x%O = 13,4% `

Zawartość procentowa P w PBO2 wynosi 86,6% , a O 13,4% 

f) Wzór sumaryczny  siarczku bizmutu (III) - `Bi_2S_3` 

`m_(at)Bi = 209u` 

`m_(at)S = 32u` 

`m_(cz)Bi2S3= 2*m_(at)Bi + 3*m_(at)S = 514u` 

`(2*m_(at)Bi)/(m_(cz)Bi2S3) = (%Bi)/(100%Bi2S3)` 

`(2*209u)/(514u) = (x%Bi)/(100%)` 

`2*209u*100% = 514u *x%Bi` 

`41800%u = 514u *x%Bi` 

`x%Bi = (41800%u)/(514u)` 

`x%Bi = 81,3% `

`x%O = 100% - x%P `

`x%O = 18,7% `

Zawartość procentowa Bi w `Bi_2S_3` wynois 81,3% , a S 18,7%