Napisz nazwy i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz nazwy i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami

355
 Zadanie
356
 Zadanie
357
 Zadanie

358
 Zadanie

359
 Zadanie

a)

`1.\ 2SO_2 + O_2 -> 2SO_3`  
`2.\ H_2O + SO_3 -> H_2SO_4` 
`3.\ Mg + H_2SO_4 -> MgSO_4 + H_2` 
`4.\ O_2 + 2Mg -> 2MgO` 
`5.\ 3MgO + 2H_3PO_4-> Mg_3(PO_4)_2 + 3H_2O` 
`6.\ O_2 + 2H_2 -> 2H_2O` 
`7.\ MgSO_4`  -----`H_2O` ----> `Mg^(2+) + SO_4^(2-)` 

A - `O_2` tlen 

B - `SO_3` - tlenek siarki(VI) 

C - `H_2SO_4` kwas siarkowy(VI) 

D - `MgSO_4` siarczan(VI) magnezu 

E - `Mg^(2+) ` - kation magnezu 

F - `H_2` wodór 

 

b)

`1.\ 2K + 2H_2O -> 2KOH + H_2` 

`2.\ 4K + O_2 -> 2K_2O` 

`3.\ 2KOH + CuSO_4 -> Cu(OH)_2 + K_2SO_4` 

`4.\ K_2CO_3 -> K_2O + CO_2` 

`5.\ 2AgNO_3 + K_2CO_3 -> Ag_2CO_3 darr + 2KNO_3` 

`6.\ Ca(OH)_2 + CO_2 -> CaCO_3 darr + H_2O` 

A - `H_2O` woda 

B - `Ca(OH)_2` wodorotlenek wapnia 

C - `CuSO_4` siarczan(VI) miedzi(II) 

D - `AgNO_3` azotan(V) srebra 

E - `K_2O` tlenek potasu 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

07-10-2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Gość

01-10-2017
Dzięki
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2278

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie