Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Napisz równania reakcji otrzymywania soli o podanych nazwach wszystkimi znanymi metodami 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz równania reakcji otrzymywania soli o podanych nazwach wszystkimi znanymi metodami

322
 Zadanie

323
 Zadanie
324
 Zadanie
325
 Zadanie
326
 Zadanie
327
 Zadanie
328
 Zadanie

a) Jodek potasu - KI 

 • Wodorotlenek+ kwas      `KOH + HI -> KI + H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `2K + 2HI -> 2KI + H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `K_2O + 2HI -> 2KI + H_2O` 
 • sól + kwas `KNO_3 + HI -> KI + HNO_3` 
 • Wodorotlenek+ sól `KOH + NaI -> KI + NaOH` 
 • Sól 1 + sól 2 `KNO_3 + NaI -> KI + NaNO_3` 
 • Wodorotlenek + tlenek niemetalu brak` `
 • tlenek metalu + tlenek niemetalu brak 
 • Metal + niemetal `2K + I_2 -> 2KI ` 

b) Siarczek wapnia - CaS 

 • Wodorotlenek+ kwas `Ca(OH)_2 + H_2S -> CaS + 2H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `Ca+H_2S -> CaS + H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `CaO + H_2S -> CaS + H_2O` 
 • Sól + kwas `Ca(NO_3)_2 + H_2S -> CaS + 2HNO_3` 
 • Wodorotlenek+ sól `Ca(OH)_2 + K_2S -> CaS + 2KOH` 
 • Sól 1 + sól 2 `Ca(NO_3)_2 + Na_2S -> CaS + 2NaNO_3` 
 • Wodorotlenek+ tlenek niemetalu brak 
 • Tlenek metalu + tlenek niemetalu brak
 • Metal + nie metal `Ca + S -> CaS` 

c) Chlorek żelaza(III) - `FeCl_3` 

 • Wodorotlenek+ kwas `Fe(OH)_3 + 3HCl -> FeCl_3 + 3H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `2Fe + 6HCl -> 2FeCl_3 + 3H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `Fe_2O_3 + 6HCl -> 2FeCl_3 + 3H_2O` 
 • Sól + kwas `Fe(NO_3)_3 + 3HCl -> FeCl_3 + 3HNO_3` 
 • Wodorotlenek+ sól `Fe(OH)_3 + 3KCl -> FeCl_3 + 3KOH` 
 • sól 1 + sól 2 `Fe(NO3)_3 + 3NaCl -> FeCl_3 + 3 NaNO_3` 
 • Wodorotlenek+ tlenek niemetalu brak
 • Tlenek metalu + tlenek niemetalu brak
 • Metal + nie metal `2Fe + 3Cl_2 -> 2FeCl_3`  

d) Azotan(V) wapnia = `Ca(NO_3)_2` 

 • Wodorotlenek+ kwas `Ca(OH)_2 + 2HNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + 2H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `Ca + 2HNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `CaO + 2HNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + H_2O` 
 • Sól + kwas `CaSO_4+2HNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + H_2SO_4 ` 
 • Wodorotlenek + sól `Ca(OH)_2 + 2KNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + 2KOH`  
 • Sól 1  + sól 2 `CaSO_4+2NaNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + Na_2SO_4` 
 • Wodorotlenek+ tlenek niemetalu `Ca(OH)_2 + N_2O_5 -> Ca(NO_3)_2 + H_2O` 
 • Tlenek metalu + tlenek niemetalu `CaO + N_2O_5 -> Ca(NO_3)_2` 
 • Metal + niemetal brak 

e) Siarczan(VI) glinu - `Al_2(SO_4)_3`  

 • Wodorotlenek+ kwas `2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `Al_2O_3 + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4) _3 + 3H_2O` 
 • Wodorotlenek+ sól `2Al(OH)_3 + 3K_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 6KOH` 
 • sól + kwas `2Al(NO_3)_3 + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 6HNO_3` 
 • Sól 1 + sól 2 `2Al(NO_3)_3 + 3Na_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 6NaNO_3` 
 • Wodorotlenek+ tlenek niemetalu `2Al(OH)_3 + 3SO_3 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O` 
 • Tlenek metalu + tlenek niemetalu `Al_2O_3 + 3SO_3 -> Al_2(SO_4)_3` 
 • Metal + niemetal  brak 

f) Fosforan(V) sodu  - `Na_3PO_4` 

 • Wodorotlenek+ kwas `3NaOH + H_3PO_4 -> Na_3PO_4 + 3H_2O` 
 • Metal aktywny + kwas `6Na + 2H_3PO_4 -> 2Na_3PO_4 + 3H_2` 
 • Tlenek metalu + kwas `3Na_2O + 2H_3PO_4 -> 2Na_3PO_4 + 3H_2O` 
 • Sól + kwas `3NaNO_3 + H_3PO_4 -> Na_3PO_4 + 3HNO_3` 
 • Wodorotlenek+ sól `3NaOH + K_3PO_4 -> Na_3PO_4 + 3KOH` 
 • Sól 1 + sól 2  `3NaNO_3 + K_3PO_4 -> Na_3PO_4 + 3KNO_3` 
 • Wodorotlenek+ tlenek niemetalu `12NaOH + P_4O_10 ->4Na_3PO_4 + 6H_2O` 
 • Tlenek metalu + tlenek niemetalu `6Na_2O + P_4O_10 -> 4Na_3PO_4` 
 • Metal + nie metal brak