Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

W 300 g wody rozpuszczono... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane

`m_w = 300g` 

`C_p = 2%` 

Szukane

`m_(hydratu) = ?` 

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji zawartą w 2-procentowym roztworze:

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

Wiemy, że masa roztworu równa jest sumie mas wody oraz substancji:

`m_r=m_s+m_w `

`m_s=(Cp*(m_s+m_w))/(100%) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`m_s=(2%*(m_s+300g))/(100%)\ \ |\ \ *100% `

`100m_s=2m_s+600g\ \ |\ \ -2m_s `

`98m_s=600g\ \ |\ \ :98 `

`m_s=6,12g `

W roztworze powinno znajdować się 6,12 g soli. Sól ta występuje jednak tylko w postaci hydratu. Obliczmy więc w jakiej masie hydratu znajdzie sią taka masa soli. W tym celu musimy wyznaczyć masę cząsteczkową hydratu i soli bezwodnej

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi  

`m_(BaI_2*2H_2O) = 137u + 2*127u + 2*(2*1u+16u) = 427u` 

Masa cząsteczkowa BaI2 wynosi : 

`m_(BaI_2) = 137u + 2*127u = 391u` 

Ilość gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji oblicza się z proporcji : 

`427u BaI_2 *2H_2O\ \ -\ \ 391u BaI_2` 

`xg BaI_2*2H_2O\ \ -\ \ 6,12g BaI_2` 

Czyli : 

`427/x = 391/(6,12)` 

`x = (427*6,12)/391` 

`x = 6,68g ` 

 

Odpowiedź: Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 6,68g BaI2.2H2O