Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Podczas spalania całkowitego (reakcja z tlenem) związków organicznych powstaje tlenek węgla (IV) i woda 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Podczas spalania całkowitego (reakcja z tlenem) związków organicznych powstaje tlenek węgla (IV) i woda

147
 Zadanie
148
 Zadanie
149
 Zadanie
150
 Zadanie

151
 Zadanie

152
 Zadanie

`a)`

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

`b)`

`2C_2H_2+5O_2->4CO_2+2H_2O`

`c)`

`C_4H_8+6O_2->4CO_2+4H_2O`

`d)`

`C_6H_12O_6+6O_2->6CO_2+6H_2O`

`e)`

`C_2H_5OH + 3O_2->2CO_2+3H_2O`

``