Określ typy reakcji chemicznych przedsawionych równaniami (a-j) 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Określ typy reakcji chemicznych przedsawionych równaniami (a-j)

138
 Zadanie
139
 Zadanie

140
 Zadanie

141
 Zadanie

a)

`2Mg+O_2->2MgO`

Typ reakcji: reakcja syntezy

substraty: Mg i O2

produkty: MgO

b)

`Na_2O+2HCl->2NaCl+H_2O`

Typ reakcji: reakcja wymiany podwójnej

substraty:  Na2O i HCl

produkty: NaCl i H2O

c)

`2HgO` `stackrel(temp)(->)` `2Hg+O_2` ` `

Typ reakcji: reakcja analizy

substraty: HgO

produkty: Hg i O2

d)

`2K+CuSO_4->Cu+K_2SO_4`

Typ reakcji: reakcja wymiany pojedynczej

substraty:  K i CuSO4

produkty: Cu i K2SO4

e)

`CaCO_3stackrel(temp)(->)CaO+CO_2uarr`

Typ reakcji: reakcja analizy

substraty: CaCO3

produkty: CaO i CO2

f)

`Al_2O_3+6HBr->2AlBr_3+3H_2O`

Typ reakcji:  reakcja wymiany podwójnej

substraty:  Al2O3 i HBr

produkty: AlBr3 i H2O

g)

`Fe+2HCl->FeCl_2+H_2uarr`

Typ reakcji: reakcja wymiany pojedynczej

substraty: Fe i HCl

produkty: FeCl2 i H2

h)

`2Cr+3H_2S->Cr_2S_3+3H_2uarr`

Typ reakcji: reakcja wymiany pojedynczej

substraty: Cr i H2S

produkty: Cr2Si H2

i)

`N_2+O_2->2NO`

Typ reakcji: reakcja syntezy

substraty: N2 i O2

produkty: NO

j)

`2KClO_3stackrel(temp)(->)2KCl+3O_2uarr`

Typ reakcji: reakcja analizy

substraty: KClO3

produkty: KCl i  O2

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-10-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie