Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Na podstawie położenia w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Na podstawie położenia w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach

87
 Zadanie
88
 Zadanie
89
 Zadanie
90
 Zadanie

91
 Zadanie

92
 Zadanie

a)

Chlor - Cl, niemetal, liczba masowa -35,5u, liczba atomowa -17, liczba elektronów - 17, liczba protonów - 17, liczba neutronów 19, grupa - 17, okres - 3, liczba powłok elektronowych - 3 , liczba elektronów walencyjnych - 7, 

konfiguracja elektronowa `K^2L^8M^7`

b)

Neon - Ne, niemetal, gaz szlachetny, liczba masowa -20 u, liczba atomowa - 10, liczba elektronów - 10, liczba protonów - 10, liczba neutronów - 10, grupa - 18, okres - 2, liczba powłok elektronowych - 2, liczba elektronów walencyjncych - 8,

konfiguracja elektronowa `K^2L^8`