Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 4 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 4

123
 Zadanie
124
 Zadanie

125
 Zadanie

126
 Zadanie

`pH_1 = 4`

`pH_2 = 5`

Korzystając ze stężenia molowego wyznaczamy różnicę pomiędzy aktualnym stężeniem jonów H+, a stężeniem, które mamy otrzymać: 

`Cx=Cm1-Cm2`

`Cx=10^(-4)(mol)/(dm^3) - 10^(-5) (mol)/(dm^3) = 9*10^(-5) (mol)/(dm^3)`

Odpowiedź: Należy usunąć z każdego 1dm3 roztworu 9.10-5 mola jonów H+