Ułóż równania reakcji hydrolizy w formie jonowej i jonowej skróconej oraz określ odczyn roztworów wodnych soli o podanych wzorach 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Ułóż równania reakcji hydrolizy w formie jonowej i jonowej skróconej oraz określ odczyn roztworów wodnych soli o podanych wzorach

103
 Zadanie

104
 Zadanie

105
 Zadanie
106
 Zadanie
107
 Zadanie
108
 Zadanie

a) `FeCl_3 + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3HCl` 

`Fe^(3+)+3Cl^(-) + 3H_2O -> Fe(OH)_3darr + 3H^(+) + 3Cl^-`

`Fe^(3+) + 3H_2O -> Fe(OH)_3darr + ul(3H^(+))`

Zachodzi hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+ 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy 

b) `Na_2S + 2H_2O -> 2NaOH + H_2S` 

`2Na^(+) + S^(2-) + 2H_2O -> 2Na^(+) + 2OH^(-) + H_2S`

`S^(2-) + 2H_2O -> ul(2OH^(-)) + H_2S`

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH-

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy 

c) `KNO_3` - jest to sól mocnego kwasu i mocnej zasady, nie ulega hydrolizie i wykazuje odczyn obojętny 

d) `Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4` ` `

`2Al^(3+) + 3SO_4^(2-) + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 + 6H^(+) + 3SO_4^(2-)`

`2Al^(3+) + 6H_2O -> Al(OH)_3 + ul(6H^(+))`

Zachodzi hydroliza  kationowa - kation reaguje z wodą.  Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy 

e) `K_2SO_3 + 2H_2O -> 2KOH + H_2O + SO_2` 

`2K^(+) + SO_3^(2-) + 2H_2O -> 2K^(+) +2OH^(-) + H_2O + SO_2`

`SO_3^(2-) + H_2O -> ul(2OH^(-)) + SO_2`

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH- 

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają  odczyn zasadowy 

f) `Fe(NO_3)_3 + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3HNO_3` 

`Fe^(3+) + 3NO_3^(-) + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3H^(+) + 3NO_3^(-)`

`Fe^(3+) + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + ul(3H^(+))`

Zachodzi hydroliza kationowa  - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+ 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie