Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Ułóż równania reakcji hydrolizy w formie jonowej i jonowej skróconej oraz określ odczyn roztworów wodnych soli o podanych wzorach 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ułóż równania reakcji hydrolizy w formie jonowej i jonowej skróconej oraz określ odczyn roztworów wodnych soli o podanych wzorach

103
 Zadanie

104
 Zadanie

105
 Zadanie
106
 Zadanie
107
 Zadanie
108
 Zadanie

a) `FeCl_3 + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3HCl` 

`Fe^(3+)+3Cl^(-) + 3H_2O -> Fe(OH)_3darr + 3H^(+) + 3Cl^-` 

`Fe^(3+) + 3H_2O -> Fe(OH)_3darr + ul(3H^(+))` 

Zachodzi hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+ 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy 

b) `Na_2S + 2H_2O -> 2NaOH + H_2S` 

`2Na^(+) + S^(2-) + 2H_2O -> 2Na^(+) + 2OH^(-) + H_2S` 

`S^(2-) + 2H_2O -> ul(2OH^(-)) + H_2S`  

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH-

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy 

c) `KNO_3` - jest to sól mocnego kwasu i mocnej zasady, nie ulega hydrolizie i wykazuje odczyn obojętny 

d) `Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4` ` `

`2Al^(3+) + 3SO_4^(2-) + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 + 6H^(+) + 3SO_4^(2-)` 

`2Al^(3+) + 6H_2O -> Al(OH)_3 + ul(6H^(+))` 

Zachodzi hydroliza  kationowa - kation reaguje z wodą.  Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy 

e) `K_2SO_3 + 2H_2O -> 2KOH + H_2O + SO_2` 

`2K^(+) + SO_3^(2-) + 2H_2O -> 2K^(+) +2OH^(-) + H_2O + SO_2` 

`SO_3^(2-) + H_2O -> ul(2OH^(-)) + SO_2` 

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH- 

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają  odczyn zasadowy 

f) `Fe(NO_3)_3 + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3HNO_3` 

`Fe^(3+) + 3NO_3^(-) + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + 3H^(+) + 3NO_3^(-)` 

`Fe^(3+) + 3H_2O -> Fe(OH)_3 + ul(3H^(+))` 

Zachodzi hydroliza kationowa  - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne są jony H+ 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy