Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Napisz w postaci jonowej oraz jonowej skróconej równania reakcji hydrolizy soli o podanych wzorach 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz w postaci jonowej oraz jonowej skróconej równania reakcji hydrolizy soli o podanych wzorach

95
 Zadanie

96
 Zadanie
97
 Zadanie
98
 Zadanie
99
 Zadanie
100
 Zadanie
101
 Zadanie
102
 Zadanie

a) `Li_2CO_3 + 2H_2O -> 2LiOH + H_2O + CO_2uarr`

`2Li^(+) + CO_3^(2-) + 2H_2O -> 2Li^(+) + 2OH^(-) + H_2O + CO_2uarr`

`CO_3^(2-) + H_2O -> ul(2OH^(-)) + CO_2`

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy, gdyż obecne są jony OH- 

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy  

b) 

`ZnSO_4 + 2H_2O -> Zn(OH)_2darr + H_2SO_4`

`Zn^(2+) + SO_4^(2-) + 2H_2O -> Zn(OH)_2darr + 2H^(+) + SO_4^(2-)`

`Zn^(2+) + 2H_2O -> Zn(OH)_2darr + ul(2H^(+))`

Zachodzi hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn kwasowy, gdyż obecne  są jony H+ 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają oczyn kwasowy 

c) `K_2SO_3 + 2H_2O -> 2KOH + H_2O + SO_2uarr` 

`K^(+) + SO_3^(2-) + 2H_2O -> 2K^(+) + 2OH^(-) + H_2O + SO_2uarr`

`SO_3^(2-) + H_2O -> ul(2OH^(-)) + SO_2uarr`

Zachodzi hydroliza anionowa - anion reaguje z wodą. Roztwór wykazuje odczyn zasadowy  gdyż obecne są jony OH- 

Sole mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy 

d) `NH_4Cl + H_2O -> NH_4OH + HCl` 

`NH_4^(+) + Cl^(-) + H_2O -> NH_4OH + H^(+) + Cl^(-)`

`NH_4^(+) + H_2O -> NH_4OH + ul(H^(+))`

Zachodzi  hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą . Roztwór wykazuje odczyn kwasowy gdyż obecne są jony H+

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy