Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji redoks metodą bilansu elektronowego 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji redoks metodą bilansu elektronowego

44
 Zadanie

45
 Zadanie
46
 Zadanie

 `a)\ #(K)^(I)#(Cl)^(V)#(O_3)^(-II)\ ->\ #(K)^(I)#(Cl)^(-I)\ +\ #(O_2)^(0) `

Bilans elektronowy:

`#(Cl)^(V)+6e^-\ ->\ #(Cl)^(-I)\ |*2 `

`#(2O)^(-II)\ ->\ #(O_2)^(0)+4e^-\ |*3 `

czyli:

`#(2Cl)^(V)+12e^-\ ->\ #(2Cl)^(-I) `

`#(6O)^(-II)\ ->\ #(3O_2)^(0)+12e^-\ |*3 `

Współczynniki stechiometryczne:

`2KClO_3\ ->\ 2KCl+3O_2` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

K

2

2

Cl

2

2

O

6

6

 

`b)\ #(Al)^(0)+#(Cu)^(II)#(Cl_2)^(-I)\ ->\ #(Al)^(III)#(Cl_3)^(-I)+#(Cu)^(0) `

Bilans elektronowy:

`#(Al)^(0)\ ->\ #(Al)^(III)+3e^-\ |*2 `   `#(Cu)^(II)+2e^-\ ->\ #(Cu)^(0)\ |*3 `

czyli:

`#(2Al)^(0)\ ->\ #(2Al)^(III)+6e^-\ |*2 ``#(3Cu)^(II)+6e^-\ ->\ #(3Cu)^(0)\ |*3 `

Współczynniki stechiometryczne:

`2Al+3CuCl_2\ ->\ 2AlCl_3+3Cu` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

Al

2

2

Cu

3

3

Cl

6

6

 

`c)\ #(Zn)^(II)#(S)^(-II)+#(O_2)^(0)\ ->\ #(Zn)^(II)#(O)^(-II)\ +\ #(S)^(IV)#(O_2)^(-II)` 

Bilans elektronowy:

`#(S)^(-II)\ ->\ #(S)^(IV)+6e^-\ |*2 `

`#(O_2)^(0)+4e^-\ ->\ #(2O)^(-II)\ |*3` 

czyli:

`#(2S)^(-II)\ ->\ #(2S)^(IV)+12e^- `

`#(3O_2)^(0)+12e^-\ ->\ #(6O)^(-II)` 

Współczynniki stechiometryczne:

`2ZnS+3O_2\ ->\ 2ZnO+2SO_2` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

Zn

2

2

S

2

2

O

6

6

 

`d)\ #(Cu)^(0)+#(H)^(I)#(N)^(V)#(O_3)^(-II)\ ->\ #(Cu)^(II)(#(N)^(V)#(O_3)^(-II))_2+#(N)^(II)#(O)^(-II)+#(H_2)^(I)#(O)^(-II)` 

Bilans elektronowy:

`#(Cu)^(0)\ ->\ #(Cu)^(II)+2e^-`

`#(N)^(V)+3e^-\ ->\ #(N)^(II)\ |*2 `

` `

czyli:

`#(3Cu)^(0)\ ->\ #(3Cu)^(II)+6e^- `

`#(2N)^(V)+6e^-\ ->\ #(2N)^(II)` 

Współczynniki stechiometryczne:

`3Cu+8HNO_3\ ->\ 3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O ` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

Cu

3

3

H

8

8

N

8

8

O

24

24

 

`e)\ #(F_2)^(0)+#(H_2)^(I)#(O)^(-II)\ ->\ #(H)^(I)#(F)^(-I)+#(O_2)^(0) `

Bilans elektronowy:

`#(2O)^(-II)\ ->\ #(O_2)^(0)+4e^- `   `#(F_2)^(0)+2e^-\ ->\ #(2F)^(-I)\ |*2 `

 czyli:

`#(2O)^(-II)\ ->\ #(O_2)^(0)+4e^- `   `#(2F_2)^(0)+4e^-\ ->\ #(4F)^(-I)\ |*2 `   Współczynniki stechiometryczne:

`2F_2+2H_2O\ ->\ 4HF+O_2` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

F

4

4

H

4

4

O

2

2

 

`f)\ #(H)^(I)#(N)^(V)#(O_3)^(-II)+#(C)^(0)\ ->\ #(C)^(IV)#(O_2)^(-II)+#(N)^(II)#(O)^(-II)+#(H_2)^(I)#(O)^(-II) `

Bilans elektronowy:

`#(C)^(0)\ ->\ #(C)^(IV)+4e^-\ |*3 `

`#(N)^(V)+3e^-\ ->\ #(N)^(II)\ |*4 `

czyli:

`#(3C)^(0)\ ->\ #(3C)^(IV)+12e^- `

`#(4N)^(V)+12e^-\ ->\ #(4N)^(II)` 

Współczynniki stechiometryczne:

`4HNO_3+3C\ ->\ 3CO_2+4NO+2H_2O ` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

H

4

4

N

4

4

O

12

12

C

3

3

 

`g)\ #(H)^(I)#(Cl)^(VII)#(O_4)^(-II)+#(S)^(IV)#(O_2)^(-II)+#(H_2)^(I)#(O)^(-II)\ ->\ #(H)^(I)#(Cl)^(-I)+#(H_2)^(I)#(S)^(VI)#(O_4)^(-II) `

Bilans elektronowy:

`#(S)^(IV)\ ->\ #(S)^(VI)+2e^-\ |*4 `

`#(Cl)^(VII)+8e^-\ ->\ #(Cl)^(-I) `

czyli:

`#(4S)^(IV)\ ->\ #(4S)^(VI)+8e^- `

`#(Cl)^(VII)+8e^-\ ->\ #(Cl)^(-I) `

Współczynniki stechiometryczne:

`HClO_4+4SO_2+4H_2O\ ->\ HCl+4H_2SO_4 `

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

H

9

9

Cl

1

1

O

16

16

S

4

4

 

`h)\ #(H)^(I)#(N)^(V)#(O_3)^(-II)+#(Pb)^(II)#(S)^(-II)\ ->\ #(Pb)^(II)#(S)^(VI)#(O_4)^(-II)+#(N)^(IV)#(O_2)^(-II)+#(H_2)^(I)#(O)^(-II) `

Bilans elektronowy:

`#(S)^(-II)\ ->\ #(S)^(VI)+8e^- `

`#(N)^(V)+1e^-\ ->\ #(N)^(IV)\ |*8 `

czyli:

`#(S)^(-II)\ ->\ #(S)^(VI)+8e^- `

`#(8N)^(V)+8e^-\ ->\ #(8N)^(IV) `

Współczynniki stechiometryczne:

`8HNO_3+PbS\ ->\ PbSO_4+8NO_2+4H_2O` 

Sprawdzenie:

 

lewa strona

prawa strona

H

8

8

N

8

8

O

24

24

Pb

1

1

S

1

1

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1391

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie