Oblicz objętość, jaką zajmuje w warunkach normalnych 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz objętość, jaką zajmuje w warunkach normalnych

29
 Zadanie
30
 Zadanie
31
 Zadanie

32
 Zadanie

W warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm3. Na tej podstawie, oraz na podstawie znajomości masy cząsteczkowej gazu, możemy wyznaczyć objętość gazu o zadanej masie:

a)

1 mol tlenku węgla(IV) w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12 g/(mol) + 2* 16 g/(mol) = 44 g/(mol) `

 11g tlenku węgla(IV) będzie miało objętość:

`44g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`11g\ \ -\ \ x `

`x=(11g*22,4dm^3)/(44g)=5,6dm^3 `

b)

1 mol amoniaku w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(NH_3)=M_N+3*M_H=14 g/(mol) + 3 * 1 g/(mol) = 17g/(mol) `

 1,7g amoniaku będzie miało objętość:

`17g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`1,7g\ \ -\ \ x `

`x=(1,7g*22,4dm^3)/(17g)=2,24dm^3 `

c)

1 mol metanu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(CH_4)=M_C+4*M_H=12g/(mol) + 4*1g/(mol) = 16g/(mol) `

 32 g metanu będą miały objętość:

`16g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`32g\ \ -\ \ x `

`x=(32g*22,4dm^3)/(16g)=44,8dm^3 `

d)

1 mol tlenku azotu(I) w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(N_2O) = 2*M_N+M_O=2* 14g/(mol) + 16g/(mol) = 44 g/(mol) `

 4,4 g tlenku azotu(I) będzie miało objętość:

`44g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`4,4g\ \ -\ \ x `

`x=(4,4g*22,4dm^3)/(44g)=2,24dm^3`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie