Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) związków chemicznych o podanych nazwach

20
 Zadanie

21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie

a) wodorotlenek magnezu

`M_(Mg(OH)_2)=M_(Mg)+2*M_O+2*M_H=24g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=58g/(mol)`

Obliczamy zawartość procentową magnezu w wodorotlenku magnezu:

`58g\ Mg(OH)_2\ \ -\ \ 100%`

`24g\ Mg\ \ \ \ -\ \ x`

`x=(100%*24g)/(58g)`

`X=41,4%`

Obliczamy zawartość procentową tlenu w wodorotlenku magnezu

`58g\ Mg(OH)_2\ \ -\ \ 100%`

`32g\ O\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*32g)/(58g)`

`Y=55,2%`

Obliczamy zawartość % z wodoru - Z

`55,2%+41,4%+Z=100%`

`Z=100%-(55,2%+41,4%)=3,4%`

W wodorotlenku magnezu jest 3,4% wodoru, 41,4% magnezu 55,2% tlenu

 

b) węglan wapnia

`M_(CaCO_3)=M_(Ca)+M_C+3*M_O=40g(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=100g/(mol)`

Obliczamy zawartość procentową wapnia w węglanie wapnia:

`100g\ CaCO_3\ \ -\ \ 100%`

`40g\ Ca\ \ -\ \ x`

`X=(40g*100%)/(100g) `

`X=40%`

Obliczamy zawartość procentową węgla w węglanie wapnia:

`100g\ CaCO_3\ \ -\ \ 100%`

`12g\ C\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*12g)/100g`

`Y=12%`

Obliczamy zawartość % tlenu - Z

`12%+40%+z=100%`

`Z=100%-(12%+40%)=48%`

W wodorotlenku magnezu jest 12 % węgla, 40% wapnia i 48% tlenu.

 

c) tlenek żelaza(III)

`M_(Fe_2O_3)=2*M_(Fe)+3*M_O=2*56g/(mol)+3*16g/(Mol)=160g/(mol)`

Obliczamy zawartość żelaza w tlenku żelaza(III):

`160g\ Fe_2O_3\ \ -\ \ 100%`

`112g\ Fe\ \ -\ \ x`

`x=(100%*112g)/(160g)`

`X=70%`

Obliczamy zwartość procentową tlenu - Y

`70%+y=100%`

`Y=30%`

W tlenku żelaza (III) jest 70% żelaza i 30% tlenu 

 

d) azotan(III) wapnia

`M_(Ca(NO_2)_2)=M_(Ca)+2*M_N+4*M_O=40g/(mol)+2*14g/(mol)+4*16g/(mol)=132g/(mol)`

Obliczamy zawartość % wapnia azotanie(III) wapnia:

`132g\ Ca(NO_2)_2\ \ -\ \ 100%`

`40g\ Ca\ \ -\ \ x`

`X=(100%*40g)/(132g)`

`X=30,3%`

Obliczamy zawartość % tlenu w azotanie(III) wapnia:

`132g\ Ca(NO_2)_2\ \ -\ \ 100%`

`64g\ O\ \ -\ \ Y`

`Y=(100%*64g)/(132g)`

`Y=48,5%`

Obliczamy zawartość % azotu - Z

`Z=100%-(48,5%+30,3%)=21,2% `

W azotanie (III) wapnia jest 30,3% wapnia, 48,5 % tlenu i 21,2 % azotu.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie