Roślina asymiluje w słoneczny dzień około 5 g tlenku węgla(IV) CO2 na każdy metr kwadratowy powierzchni liści. (...) 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Roślina asymiluje w słoneczny dzień około 5 g tlenku węgla(IV) CO2 na każdy metr kwadratowy powierzchni liści. (...)

19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie

22
 Zadanie

23
 Zadanie

Dane:

przyswajalność CO2: 5g/1m2 powierzchni liści

powierzchnia liści słonecznika: 2,3 m2

Szukane:

mC=?

Rozwiązanie:

Wiedząc, że rośliny przyswajają 5 g tlenku węgla(IV) na każdy metr kwadratowy powierzchni liści obliczmy ile gramów tlenku węgla(IV) pobiorą słoneczniki, których powierzchnia liści wynosi 2,3 m2

`m_(CO_2)=5g/(m^2)*2,3m^2=11,5g `

Słoneczniki przyswoją 11,5 g CO2. Wiemy, że w jednej cząsteczce CO2 znajduje się 12 g węgla. Obliczmy zatem ile węgla znajduje się w 11,5 g CO2. W tym celu na początku wyznaczamy masę cząśteczkową CO2:

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g+2*16g=44g `

Zapisujemy teraz schemat obliczeń (zwany również proporcją):

`"W"\ 44g\ CO_2\ \ "znajduje się"\ 12g\ C `

`"W"\ 11,5g\ CO_2\ \ "znajduje się"\ x\ g\ C `

Wyznaczamy wartość X:

`x=(11,5g*12g)/(44g)=3,14g=0,00314kg `

 

Odpowiedź: Słoneczniki przyswajają dziennie 0,00314 kg węgla

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie