Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
BIZ
Wybierz książkę
Ekonomia stosowana, Zeszyt ćwiczeń

 

gdzie:

WP- wartość przyszła zdeponowanej lokaty po n okresach

WO- wartość obecna zdeponowanej kwoty

r- roczna stopa procentowa

n- liczba okresów rocznych

m- liczba równych podokresów kapitalizacji występujących w okresie rocznym

Komentarze