Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Biologia
Wybierz książkę
Biologia 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1:

a)

Mutacja w genie GLO zaszła trzykrotnie, ponieważ dotyczy trzech odrębnych linii ewolucyjnych.

b)

Komentarze