Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Biologia
Wybierz książkę
Biologia 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń
1. U paproci mejoza zachodzi podczas tworzenia gamet. P F
2. Gamety u paproci są diploidalne, ponieważ powstają w wyniku mejozy.

Komentarze