Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

W tabeli przedstawiono wyniki badań częstości oddechów w spoczynku u przedstawicieli kilku gatunków ssaków. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

W tabeli przedstawiono wyniki badań częstości oddechów w spoczynku u przedstawicieli kilku gatunków ssaków.

13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie

a) Im większy rozmiar (masa) zwierzęcia, tym liczba oddechów na minutę jest mniejsza. 

b) Liczba oddechów na minutę jest mniejsza u zwierząt o dużych rozmiarach.

c) Przedstawione badanie było obserwacją, ponieważ podczas przeprowadzania badania nie zmieniano warunków, to znaczy nie wprowadzono żadnego czynnika, który wpłynąłby na liczbę oddechów u zwierząt.