Na rysunku przedstawiono fragment przekroju poprzecznego korzenia rośliny 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Na rysunku przedstawiono fragment przekroju poprzecznego korzenia rośliny

6
 Zadanie

7
 Zadanie

a) 

X. - śródskórnia

Y. - ryzoderma

Z. - ksylem (drewno)

 

b) Transport wody drogą apoplastyczną odbywa się elementami martwymi, z kolei transport drogą symplastyczną odbywa się za pośrednictwem protoplastów, czyli żywych elementów komórek.

 

c) Wybierz dwa spośród podanych: osmoza, kohezja, adhezja, transpiracja, parcie korzeniowe, siła ssąca liści

 

d) Szybkość przemieszczania się wody ku górze w roślinie będzie większa w suchy i słoneczny dzień niż w dzień wilgotny lub mglisty, ponieważ potencjał wody w roślinie jest większy niż w atmosferze, a bardziej intensywna transpiracja skutkuje zwiększeniem siły ssącej liści. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
dzięki :)
user profile image
Gość

0

2017-09-26
dzięki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-10
dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-13
dzięki :)
user profile image
Gość

0

2017-11-12
Dzięki!!!
Informacje
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

5937

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie