Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

W cyklu rozwojowym roślin lądowych występuje heteromorficzna przemiana pokoleń. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

W cyklu rozwojowym roślin lądowych występuje heteromorficzna przemiana pokoleń.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

a) 

1. PRAWDA

2. FAŁSZ (U paprotników makro- i mikrospory rozwijają się w przedrośla)

3. PRAWDA

 

b) Heteromorficzna przemiana pokoleń to przemiana pokoleń charakteryzująca się występowaniem sporofitu i gametofitu, które różnią się od siebie.