Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Większość białek powstających w komórce jest syntetyzowana na rybosomach znajdujących się w cytozolu 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Większość białek powstających w komórce jest syntetyzowana na rybosomach znajdujących się w cytozolu

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

a) W opisany powyżej sposób syntetyzowane są enzymy białkowe.

b) Rybosomy są miejscem produkcji białek, dzięki siateczce śródplazmatycznej szorstkiej białka te są transportowane do aparatu Golgiego i wraz z pęcherzykami na zasadzie egzocytozy wydostają się na zewnątrz komórki.