Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

W budowie białka wyróżnia się cztery poziomy organizacji nazwane odpowiednio strukturami: 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

W budowie białka wyróżnia się cztery poziomy organizacji nazwane odpowiednio strukturami:

9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

a) Hemoglobina posiada strukturę czwartorzędową, ponieważ zbudowana jest z czterech połączonych polipeptydów o strukturze trzeciorzędowej. 

b) Struktura drugorzędowa białka stabilizowana jest dzięki wiązaniom wodorowym między grupą aminową jednego wiązania peptydowego, a grupą karboksylową innego wiązania peptydowego. 

c) Nie wszystkie białka występujące w organizmie mają strukturę czwartorzędową. Struktura czwartorzędowa występuje wyłącznie w białkach posiadających minimum dwa łańcuchy polipeptydowe, a istnieje wiele białek posiadających tylko jeden łańcuch.