Autorzy:Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile czasu zajmie synteza mRNA kodującego białko zbudowane z 355 aminokwasów, 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

Oblicz, ile czasu zajmie synteza mRNA kodującego białko zbudowane z 355 aminokwasów,

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

5
 Zadanie

355 - liczba aminokwasów w białku

50 nukleotydów / sek - szybkość przyłączania nukleotydów przez polimerazę RNA

 

Każdy aminokwas kodowany jest przez trójkę nukleotydów, czyli kodon. Należy więc liczbę aminokwasów pomnożyć przez 3:

355 x 3 = 1065 (liczba wszystkich nukleotydów w mRNA kodujących białko)

 

Aby obliczyć ile czasu zajmie synteza mRNA kodującego to białko, należy liczbę wszystkich nukleotydów podzielić przez 50:

 

    50 nukleotydów  -----  1 sek

1065 nukleotydów   ----- x sek

 

50x = 1065

x = 21,3 [sek]

 

Odpowiedź: Synteza mRNA zajmnie 21,3 sekund.