Autorzy:Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

W podwójnej helisie DNA sąsiadujące ze sobą pary nukleotydów oddalone są od siebie o 0,34 nm. 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

W podwójnej helisie DNA sąsiadujące ze sobą pary nukleotydów oddalone są od siebie o 0,34 nm.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

0,34 nm - odległość pomiędzy nukleotydami

170 mln - ilość p.z. w cząsteczce DNA

6,8 µm - długość chromosomu podczas metafazy

 

Aby obliczyć długość cząsteczki DNA należy pomnożyć ilość p.z. przez odległość pomiędzy nukleotydami:

170 000 000 x 0,34 nm = 57 800 000 nm 

57 800 000 nm : 1000 = 57 800 µm 

 

Aby obliczyć ile razy zmniejszy się długość cząsteczki DNA poczas  podziału, należy podzielić długość cząsteczki przez długość chromosomu metafazowego.

57 800 µm : 6,8 µm = 8 500 = 8,5 tys.

Odpowiedź: Długośc tej cząsteczki zmniejszy 8,5 tys. razy.