Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Rozkład tłuszczów właściwych prowadzi do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Rozkład tłuszczów właściwych prowadzi do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie

a) Proces biochemiczny, w którego wyniku kwasy tłuszczowe zostają rozłożone na dwuwęglowe fragmenty to β-oksydacja. Końcowym produktem tego procesu jest acetylokoenzym A. 

 

b) Tłuszcze właściwe ulegają rozkładowi do glicerolu i kwasów tłuszczowych. Glicerol ulega przekształceniu do aldehydu 3-fosfoglicerynowego i w tej formie zostaje włączony do szlaku glikolizy. Z kolei końcowy produkt β- oksydacji, czyli rozkładu kwasów tłuszczowych na dwuwęglowe cząsteczki to acetylo-CoA, który włącza się w cykl Krebsa dzięki obecności grupy acetylowej. Podsumowując, po odpowiednich przekształceniach, produkty rozkładu tłuszczów prostych zostają na odpowiednich etapach włączane w szlak oddychania komórkowego .