Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Omów wpływ czynników zewnętrznych na intensywność fotosyntezy. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Omów wpływ czynników zewnętrznych na intensywność fotosyntezy.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3a
 Zadanie
3b
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Do czynników zewnętrznych wpływających na intensywność fotosyntezy należy: światło, dwutlenek węgla, temperatura, woda, sole mineralne.

  • światło jest czynnikiem niezbędnym do przeprowadzenia fazy jasnej fotosyntezy. Intensywność fotosyntezy wzrasta wraz ze wzrostem natężenia światła, ale tylko do tzw. świetlnego punktu wysycenia. Gdy natężenie światła wzrośnie powyżej tego punktu, dojdzie do zahamowania fotosyntezy ze względu na fotooksydację i/lub intensywną transpirację. Rośliny cieniolubne charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem światła niż rośliny światłolubne.
  • dwutlenek węgla jest wykorzystywany w fazie ciemnej fotosyntezy. Intensywność fotosyntezy wzrasta wraz ze zwiększaniem się stężenia dwutlenku węgla, ale zwykle osiąga wartość maksymalną przy 1-procentowej zawartości tego gazu w atmosferze lub w wodzie. 
  • temperatura może w różny sposób wpływać na intensywność fotosyntezy. Jest to zależne od rodzaju rośliny i strefy klimatycznej w jakiej żyje dana roślina. U roślin strefy umiarkowanej fotosynteza zachodzi najintensywniej w temperaturze z przedziału 20-30oC. W temperaturze powyżej 40oC, fotosynteza zostaje zahamowana ze względu na denaturację białek enzymatycznch.
  • woda wpływa na fotosyntezę zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. H2O stanowi źródło wodoru, który jest niezbędny do produkcji tzw. siły asymilacyjnej podczas świetlnej fazy fotosyntezy. Ponad to jej zadaniem jest utrzymywanie turgoru komórek. Jeśli transpiracja jest zbyt intensywna, aparaty szparkowe zostają zamknięte, co uniemożliwia wymianę gazową. 
  • sole mineralne są źródłem pierwiastków wchodzących w skład chlorofilu (Mg) oraz będących częścią niebiałkową enzymu (kofaktorem), która wpływa na jrgo aktywność. Niedobór soli mineralnych wpływa zatem na obniżenie intensywności fotosyntezy lub na jej całkowite zahamowanie .