Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Omów warunki, przebieg oraz efekty cyklicznej i niecyklicznej fosforylacji fotosyntetycznej. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Omów warunki, przebieg oraz efekty cyklicznej i niecyklicznej fosforylacji fotosyntetycznej.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

CYKLICZNA fosforylacja fotosyntetyczna

- warunki

 • niedobór wody
 • udział fotosystemu I

- przebieg: elektrony PSI po przejściu przez szereg przenośników wracają do fotosystemu I

- efekty

 • dochodzi do wytworzenia  ATP 
 • nie dochodzi do wytworzenia NADPH + H+
 • nie dochodzi do uwolnienia tlenu 

 

NIECYKLICZNA fosforylacja fotosyntetyczna

- warunki

 • optymalne warunki natężenia światła i stężenia CO2
 • udział obu fotosystemów

przebieg:  elektrony wybite z PSI transportowane są na przenośnik wodoru NADP+, a powstałą w chlorofilu lukę wypełniają elektrony z innej cząsteczki chlorofilu (PSII). Fotosynteza niecykliczna związana jest z fotolizą wody, czyli jej rozkładem pod wpływem światła: 

H2O --> 2H+ + 4e- +O2

- efekty

 • dochodzi do powstania tzw. siły asymilacyjnej: ATP i NADPH + H+
 • wytworzony nośnik wodoru, którym jest zredukowany NADP (czyli) NADPH + Hzostaje wykorzystany w fazie ciemnej fotosyntezy (w cyklu Calvina)
 • dochodzi do uwolnienie tlenu