Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • USG - pozwala na wykrycie wad rozwojowych zarodka lubpłodu
  • inwazyjne badania prenatalne - polegają na pobraniu płynu owodniowego, krwi pępowinowej lub tkanki płodu. Wykonywane są w przypadku, gdy istnieje realne wystąpienie wady genetycznej u rozwijającego się płodu. Do tego typu badań zalicza się m.in. amniopuncję i biopsję kosmówki.
  • testy biochemiczne - wykonuje się w celu oznaczenia stężenia substancji, które pojawiają się w płynach ustrojowych w przypadku rozwoju konkretnej choroby genetycznej
  • molekularne testy diagnostyczne - pozwalają na wykrycie mutacji w DNA, która odpowiedzialna jest za rozwój choroby genetycznej
  • analiza kariotypu - pozwala na wykrycie chorób spowodowanych mutacjami chromosomowymi, które powodują defekt w budowie lub zmiany w liczbie chromosomów