Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • USG - pozwala na wykrycie wad rozwojowych zarodka lubpłodu
 • inwazyjne badania prenatalne - polegają na pobraniu płynu owodniowego, krwi pępowinowej lub tkanki płodu. Wykonywane są w przypadku, gdy istnieje realne wystąpienie wady genetycznej u rozwijającego się płodu. Do tego typu badań zalicza się m.in. amniopuncję i biopsję kosmówki.
 • testy biochemiczne - wykonuje się w celu oznaczenia stężenia substancji, które pojawiają się w płynach ustrojowych w przypadku rozwoju konkretnej choroby genetycznej
 • molekularne testy diagnostyczne - pozwalają na wykrycie mutacji w DNA, która odpowiedzialna jest za rozwój choroby genetycznej
 • analiza kariotypu - pozwala na wykrycie chorób spowodowanych mutacjami chromosomowymi, które powodują defekt w budowie lub zmiany w liczbie chromosomów
DYSKUSJA
Informacje
Po prostu biologia. Zakres podstawowy
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2957

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie