Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wymień potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem zwierząt transgenicznych 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Wymień potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem zwierząt transgenicznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

Zwierzęta transgeniczne

Korzyści

Zagrożenia

w medycynie

-wykorzystanie zwierząt jako bioreaktory

-produkcja ludzkich białek np. laktoferytyna produkowana przez byka, antytrombina produkowana przez owce

-produkcja ludzkich enzymów np. przez owce, które

-modyfikacja zwierząt do celów laboratoryjnych np. myszy, szczurów

-wykorzystanie transgenicznych zwierząt do badań nad przyczynami i rozwojem chorób (mysi model białaczki)

-wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka. Świnie GMO pozbawione są genów odpowiedzialnych za odrzucenie przeszczepu

-produkcja przez zmodyfikowane krowy  ludzkiego mleka, które może stanowić alternatywę dla mleka kobiecego i zastępczego mleka dla niemowląt

-ryzyko przeniesienia patogenów zwierzęcych na ludzi

-krzyżowanie się transgenicznych zwierząt ze zwierzętami żyjącymi w naturze

-negatywny wpływ genów transgenicznych zwierząt na środowisko

-zmniejszenie bioróżnorodności biologicznej

w przemyśle

-szybszy wzrost zwierząt hodowlanych - ryb (karpi, łososi) oraz zwierząt gospodarskich (krów, królików, owiec)

-zwiększona produkcja mleka i wytwarzanie specjalnego  mleka do produkcji serów

-zwiększona odporność zwierząt na choroby

-produkcja wełny o specjalnych właściwościach: toksycznej dla moli i niekurczącej się w praniu

-poprawa jakości mięsa